Sygard Toft

Alternativ opplæringsarena

Gården tilbyr spesialpedagogisk kompetanse og gir individuell tilrettelagt praktisk og teoretisk opplæring knyttet til mål i læreplanen, i samarbeid med skolen. Opplæringen har fokus på motivasjon og mestring. Opplæringsaktivitetene gjennomføres i tilknytning til IPT-tilbudets opplæringsarenaer og gårdens naturlige ressurser.
Elever som mottar tilbud og gjennomfører etter individuell målsetning om opplæring/kompetansenivå, får kompetansebevis. 

Gården kan også gi tilbud til elever i grunnskolen på forespørsel.

Sygard Toft driver et skoletilbud for elever i videregående skole i samarbeid med Oppland Fylkeskommune v/Lillehammer Videregående skole, avdeling Nord og Oppfølgingstjenesten i Sør-Gudbrandsdal. Dette er et toårig prosjekt støttet av Extrastiftelsen igjennom Mental Helse. Målet er å hindre frafall fra videregående skole, for elever som står i fare for og helt eller delvis å falle ut av den videregående opplæringen.