Sygard Toft

Dagenaktivitetstilbud for personer med demens

Sygard Toft har startet et tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet kan gis til personer som er bosatt i Gausdal, Øyer eller Lillehammer kommuner.

Aktivitetene vil ta utgangspunkt i brukernes mestring, interesse og gjenkjenning. Aktivitetene vil foregå både innendørs og utendørs med utgangspunkt i gårdens naturlige omgivelser både rundt tunet og i skogen. Turgåing, kontakt med dyr og hagearbeid er bare noen av de mange meningsfulle og nyttige aktiviteter og muligheter. Tilberedning av mat og måltider vil være en viktig del av tilbudet.
Tilbudet vil gis til maksimalt 6 personer minimum to dager pr. uke i tråd med anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.