Sygard Toft

Etter skoletid tilbud

Vi tilbyr aktivitetstilbud etter skoletid på gården, for barn som går i 4-7 klasse. Åpningstider er mandager og onsdager fra 1330-1630. Aktivitetene foregår i hovedsak utendørs og er knyttet til årstidene, med stell av dyr, hagebruk og opplevelser i skog og mark.

Vår målsetning er å få barna i fysisk aktivitet, vekk fra dataskjermer, og gjennom lek og aktivitet formidle verdifull kunnskap om dyr, mat og natur som er ferd med å gå i glemmeboken. 

Barn med spesielle behov, og som er eldre enn målgruppe, kan vurderes tatt opp i tilbudet. Våre lokaler er tilrettelagt for funksjonshemmede, og målet er å tilpasse aktiviteten slik av barn med funksjonshemming kan nyttiggjøre seg tilbudet.

Reglemet og priser kan du lese mer om her.

Søknadsskjema for opptak i tilbudet finner du her.